Adatvédelmi nyilatkozat

Utolsó módosítás dátuma: 2019.05.14

 

1. Bevezetés

 Az Ön információs önrendelkezési jogának maradéktalan érvényesülése érdekében a Rém Rendes Bt. és dolgozói kiemelt fontosságú szempontnak tartják, hogy cégünk ügyfeleinek, illetve honlapjának látogatóinak, a hálózaton elküldött személyes adatai megfelelő védelemben részesüljenek, továbbá nagy hangsúlyt fektetünk az Ön teljes körű adatvédelmi tájékoztatására.

Cégünk az ügyfelek, felhasználók, illetve a honlap látogatóinak személyes adatait bizalmasan; a hazai, illetve a vonatkozó Európai Uniós jogszabályokban foglalt (GDPR) kötelezettségeknek megfelelően kezeli. Ennek érdekében gondoskodunk az adatok biztonságáról, megtesszük a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyeket a hatályos jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. Adatvédelmi Nyilatkozatunk kialakításakor az alábbiakban felsorolt vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve fontosabb nemzetközi ajánlásokat vettük figyelembe:

 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
 • A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre;
 • Az Online Privacy Alliance ajánlásai.

Jelen tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

 

2. Tájékoztatás az adatkezelés alapjáról, céljáról és módjáról
Cégünk személyes adatot - a hatályos magyar jogi szabályozás alapján - törvényi felhatalmazás vagy az érintett hozzájárulása alapján kezel. Ügyfeleinknek, felhasználóinknak, illetve honlapunk látogatóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű tájékoztatást teszünk közé, amelyben közöljük az őt érintő adatfelvétel módját, célját és elveit. Minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, cégünk felhívja az Ön figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére.

 

Adatfeldolgozó”: a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen Adatkezelési
Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:
2.5.1. MailChimp: The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, 
3
California 94043, USA

Adatkezelő megnevezése: Rém Rendes Bt.

Székhelye: 2091 Etyek, Vajda János utca 2.

Email cím: andabakucko@gmail.com

2.1 Adatfeldolgozó: a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármelyegyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen AdatkezelésiTájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:

 • MailChimp: The Rocket Science Group, LLC

675 Ponce de Leon Ave NE

Suite 5000

Atlanta, GA 30308 USA

 • Google Inc.

 1600 Amphitheatre Parkway,

Mountain View, 3

California 94043, USA

2.2 Kezelt személyes adatok köre

Ha a Felhasználó valamely Honlap felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét. A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Honlapon keresztül elérhető Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan, egyes Szolgáltatások tekintetében kezelheti az alábbi adatokat:

Honlap látogatása esetén:

- IP cím

Hírlevélre történő feliratkozás esetén:

 • név
 • email cím
 • IP cím

 

2.3 Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:

 • hírlevélre történő feliratkozás:
 • online tartalomszolgáltatás;
 • a Felhasználóval való kapcsolattartás;
 • statisztikák, elemzések készítése;
 • közvetlen marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, esemény értesítő stb.);
 • a Felhasználók jogainak védelme;
 • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

2.4 Személyes adatok tárolásának ideje

 

Az Ön hozzájárulása a megadott adatainak kezelésére határozatlan ideig, valamint a hozzájárulás visszavonásáig érvényes. A hírlevélről Ön bármikor ingyenesen és indokolás nélkül leiratkozhat a hírlevél alján található linken.

3. Anonim látogatóazonosító ('cookie') és egyéb figyelő eljárások

Honlapunk a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében.

Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

 Honlapunk látogatásakor böngészőprogramja anonim látogatóazonosítót helyezhet el az Ön számítógépének merevlemezén, annak érdekében, hogy honlapunkon testreszabott szolgáltatásokat vehessen igénybe. Az anonim látogatóazonosító nem tartalmaz Önre vonatkozó személyes adatokat és semmilyen módon nem képes azonosítani az Ön személyét. Ha mégsem szeretné, hogy a böngészőprogram létrehozzon ilyen azonosítót, lehetősége van kikapcsolnia azt a böngészőprogramban, illetve figyelmeztetést kérni az azonosító elfogadása/elutasítása előtt. Cégünk biztosítja Önt, hogy honlapunk alapvető funkcióinak használata során semmilyen hátrány nem éri Önt az anonim látogatóazonosító kikapcsolása során. A figyelő eljárások alkalmazásának célja kizárólag honlapunk látogatottságának mérése. Az ilyen eljárások a következő adatokat jegyezhetik fel: tartománynév, kiszolgálónév, IP-címek, a böngészőprogram és operációs rendszer típusa, a honlap meglátogatásának dátuma és időpontja. Garantáljuk Önnek, hogy az így tudomásunkra jutott adatokat a legnagyobb gondossággal kezeljük, semmilyen más személyes adattal nem kapcsoljuk össze, amely alapján Ön azonosítható lenne.

4. Linkek
Honlapunkon számos ugrópontot (linket) találhat, amelyek más weboldalakra mutatnak. Jelen nyilatkozat csak cégünk honlapjának adatvédelmi gyakorlatára vonatkozik, kérjük ha az ugrópontok használatával Ön más cégek oldalára lép, olvassa el figyelmesen ezen oldalak Adatvédelmi Nyilatkozatát is.

4.1 Ellenkező tájékoztatás hiányában az Adatkezelési Nyilatkozat hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Adatkezelési Nyilatkozat alább hivatkozott Honlapon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak.

4.2 Ellenkező tájékoztatás hiányában az Adatkezelési Nyilatkozat hatálya szintén nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre az Adatkezelési Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

 

5. Kapcsolat
Ha bármilyen - jelen Nyilatkozattal - kapcsolatos kérdés merült fel Önben, forduljon bizalommal munkatársunkhoz a kapcsolat oldalon.

 

6. Az Ön beleegyezése
Az Ön böngészőjében megjelenő "Elfogadom" gombra kattintva Ön elfogadja cégünk Adatvédelmi Nyilatkozatában foglaltakat. Amennyiben a Nyilatkozatot cégünk a jövőben módosítaná, annak változásait honlapunkon megfelelően közzétesszük és a módosításra figyelmét felhívjuk.