Keresés
Close this search box.

Általános Szerződési Feltételek

Bevezető és általános rendelkezések

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák az Andaba Masszázs (Vállalkozás neve: Szabó István EV; Székhely: 1113 Budapest, Villányi út 76.) szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, andaba.hu domain alatt elérhető weboldalon (a továbbiakban: Weboldal), az ÁSZF szerint nyújtható szolgáltatások (a szolgáltatások összessége a továbbiakban: Szolgáltatás) nyújtására és igénybevételére vonatkozó jogokat és kötelezettségeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A szerződéskötés nyelve magyar, jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Időpontkérés: a Felhasználó ennek segítségével kap a Szolgáltató weboldalán online vagy akár telefonon megadott időpontot a szolgáltatás igénybevételére. Online időpontfoglalás esetén szükséges a Felhasználó neve, telefonszáma és email címe megjelölése, mely alapján Szolgáltató jogosult visszaigazoló és emlékeztető email-t küldeni, vagy akár telefonon felvenni a kapcsolatot Felhasználóval.

1.3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint ezen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.4. A weboldal szolgáltatásai minden Felhasználót azonos módon illetnek meg. A weboldalon történő online időpontfoglalás még nem minősül a szolgáltatás igénybevételének, pusztán a Felhasználóval történő kapcsolatfelvételre szolgál.

1.5. A weboldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalakon magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.6. Az időpontkérés elküldése nem minősül kötelezettségvállalásnak, arra a Szolgáltató általában 1 munkanapon belül válaszol email-ben, vagy telefonon Felhasználó számára. Az időpontkérés Felhasználó igényei szerinti teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, ugyanis lehetséges olyan szituáció, ami alapján az időpontkérést a Szolgáltató jogosult visszautasítani. A „Függőben lévő” státuszú időpontfoglalás nem megerősített, ameddig a Szolgáltató nem igazolja vissza. Erről a visszaigazolásról a Felhasználót külön email üzenetben tájókoztatjuk.

1.7 A Felhasználói adatok további kezeléséről a weboldalon feltüntetett Adatvédelmi nyilatkozat ad tájékoztatást. Az időpontfoglalás igénybevételével a Felhasználó az adatvédelmi feltételeket elfogadja. A szolgáltatás megfelelő minőségéért a felelősséget a Szolgáltató vállalja.

1.8 A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető kárért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

1.9 Az online időpontkérés során megadott adatokat Szolgáltató továbbra is tárolja. Amennyiben a Felhasználó ezen adatok törlését vagy módosítását kéri, akkor azt az andabakucko@gmail.com email címre küldött üzenettel megteheti.

 

  1. A Szolgáltató adatai

A Szolgáltató neve: Szabó István EV

A cég székhelye: 1113 Budapest, Villányi út 76.

Adószám: 59397403-1-43

A Szolgáltató elérhetősége, a megrendelőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: andabakucko@gmail.com

  1. Elállási jog

A visszaigazolt masszázs időpont az időpont megkezdésétől számított 24 órán belül előzetesen lemondható. A 24 órán belül lemondott időpontokra a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy rendelkezésre állás miatt költséget számítson fel, amelynek összege a választott szolgáltatás alkalmi díja (bérletek esetén 1 bérlet alkalom).

 

  1. Az ÁSZF egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan is módosítani. A módosítással kapcsolatban a Felhasználó felé tájékoztatási kötelezettsége van a Szolgáltatónak.

 

Jelen ÁSZF 2023 május 19.-től visszavonásig, vagy újabb módosításig érvényes. Az ÁSZF a Weboldalon folyamatosan elérhető és hozzáférhető, előzetesen megismerhető.